Сайтът може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.

Регистрацията е необходима за създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от Потребителя. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. При регистрацията Потребителят предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация.

При регистрацията си в сайта Потребителят посочва е-mail и парола за достъп до потребителския профил. Потребителят носи пълна отговорност, относно опазването на своя e-mail и парола, както и за действия на трети лица със същите. Потребителят следва да приключва всяка сесия в потребителския профил с изход от него, с оглед сигурност и опазване на данните.

Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява индивидуален достъп до блог, публикуване във форума и извършване справки по вече образувани дела.

Потребителски профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя.