image_pdfimage_print

Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на
проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ
ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ №
BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“
изготви ПРЕПОРЪКИ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ С ЦЕЛ ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА