cpo.minerva

Началосдружение "Младежки Алианс-Варна"

About сдружение "Младежки Алианс-Варна"

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far сдружение "Младежки Алианс-Варна" has created 19 blog entries.

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“

2022-12-13T20:21:42+00:00

На 24.08.2022г стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“2022-12-13T20:21:42+00:00

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

2022-10-20T15:02:32+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ                    МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ЦАРС) „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица, предложен за обсъждане чрез публични консултации,

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА2022-10-20T15:02:32+00:00

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“

2022-10-13T20:36:19+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за медиацията   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията предлага изменения свързани с по-широкото ползване на процедури по медиация, които нашата организация, в качеството си

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“2022-10-13T20:36:19+00:00

За гражданите

2021-11-02T08:33:48+00:00

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“ осъществява дейността си въз основа на процедурни правила, които са синхронизирани с изискванията на Раздел II. „Алтернативно решаване на потребителски спорове“ от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) - ПРАВИЛНИК за провеждане на процедура по помирение при потребителски спорове на Център за алтернативно

За гражданите2021-11-02T08:33:48+00:00

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП/радиопредаване/

2020-07-28T18:02:08+00:00

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП/радиопредаване/2020-07-28T18:02:08+00:00

Реформата в КЗП през погледа на експертите /радиопредаване/

2020-07-28T17:59:23+00:00

Реформата в КЗП през погледа на експертите /радиопредаване/2020-07-28T17:59:23+00:00

Приключване на проект

2021-07-14T15:12:24+00:00

Приключи изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“, по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се реализира с участието на експерти

Приключване на проект2021-07-14T15:12:24+00:00

За по-ефективна КЗП-предложения за нормативни промени

2020-07-24T09:23:19+00:00

Пълният текст на документа може да прочетете тук:Препоръки за подобряване ефективността на общите и секторните помирителни комисии към комисията за защита на потребителите/КЗП/ чрез преструктуриране и засилване на гражданското участие. Предложения за нормативни промени

За по-ефективна КЗП-предложения за нормативни промени2020-07-24T09:23:19+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи

2020-07-28T16:08:59+00:00

На 02.07.2020 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на структури на гражданското общество, медиатори, юристи и КЗП-РД-Варна и Обща помирителна комисия-Варна. Форумът бе част от информационната кампания по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи2020-07-28T16:08:59+00:00
Load More Posts
Go to Top