cpo.minerva

Началосдружение "Младежки Алианс-Варна"

About сдружение "Младежки Алианс-Варна"

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far сдружение "Младежки Алианс-Варна" has created 24 blog entries.

2023-08-16T19:42:16+00:00

Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви ПРЕПОРЪКИ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ С ЦЕЛ ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА

2023-08-16T19:42:16+00:00

Изготвен е вторият доклад на сдружение ЦАРС „Консенсус“

2023-08-16T19:44:00+00:00

Изготвен е вторият доклад на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025- 0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ И НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРОЦЕСА ПО ОСИГУРАВАНЕ НА ДОСТЪП ДО

Изготвен е вторият доклад на сдружение ЦАРС „Консенсус“2023-08-16T19:44:00+00:00

Представителни сдружения на потребителите- перспективи за гражданско участие и ефективна потребителска защита

2023-06-05T19:09:17+00:00

Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИТЕ НА УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РБЪЛГАРИЯ“. Анализът обхвана правната

Представителни сдружения на потребителите- перспективи за гражданско участие и ефективна потребителска защита2023-06-05T19:09:17+00:00

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“

2023-06-05T19:07:31+00:00

Екип от експерти на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект тема „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И НАЛИЧНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА НА

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“2023-06-05T19:07:31+00:00

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“

2022-12-13T20:21:42+00:00

На 24.08.2022г стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“2022-12-13T20:21:42+00:00

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

2022-10-20T15:02:32+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ                    МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ЦАРС) „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица, предложен за обсъждане чрез публични консултации,

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА2022-10-20T15:02:32+00:00

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“

2022-10-13T20:36:19+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за медиацията   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията предлага изменения свързани с по-широкото ползване на процедури по медиация, които нашата организация, в качеството си

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“2022-10-13T20:36:19+00:00

За гражданите

2021-11-02T08:33:48+00:00

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“ осъществява дейността си въз основа на процедурни правила, които са синхронизирани с изискванията на Раздел II. „Алтернативно решаване на потребителски спорове“ от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) - ПРАВИЛНИК за провеждане на процедура по помирение при потребителски спорове на Център за алтернативно

За гражданите2021-11-02T08:33:48+00:00

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП/радиопредаване/

2020-07-28T18:02:08+00:00

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП/радиопредаване/2020-07-28T18:02:08+00:00
Load More Posts
Go to Top