cpo.minerva

Началосдружение "Младежки Алианс-Варна"

About сдружение "Младежки Алианс-Варна"

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far сдружение "Младежки Алианс-Варна" has created 24 blog entries.

Реформата в КЗП през погледа на експертите /радиопредаване/

2020-07-28T17:59:23+00:00

Реформата в КЗП през погледа на експертите /радиопредаване/2020-07-28T17:59:23+00:00

Приключване на проект

2021-07-14T15:12:24+00:00

Приключи изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“, по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се реализира с участието на експерти

Приключване на проект2021-07-14T15:12:24+00:00

За по-ефективна КЗП-предложения за нормативни промени

2020-07-24T09:23:19+00:00

Пълният текст на документа може да прочетете тук:Препоръки за подобряване ефективността на общите и секторните помирителни комисии към комисията за защита на потребителите/КЗП/ чрез преструктуриране и засилване на гражданското участие. Предложения за нормативни промени

За по-ефективна КЗП-предложения за нормативни промени2020-07-24T09:23:19+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи

2020-07-28T16:08:59+00:00

На 02.07.2020 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на структури на гражданското общество, медиатори, юристи и КЗП-РД-Варна и Обща помирителна комисия-Варна. Форумът бе част от информационната кампания по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи2020-07-28T16:08:59+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес

2021-07-14T15:15:03+00:00

На  25.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, хотел „Аква“ се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на КЗП- РД-Варна и  Обща помирителна комисия- Варна, както и представители на бизнеса в гр.Варна и областта. Събитието е част от проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес2021-07-14T15:15:03+00:00

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП

2020-07-13T17:22:14+00:00

На 18.06.2020 г. от 16.00 ч в гр. София, хотел „Рослин Сентръл Парк“,”се проведе кръгла маса по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор № BG05SFOP001-2.009-0128-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП2020-07-13T17:22:14+00:00

КЗП се нуждае от реформа

2020-07-24T08:49:35+00:00

Комисията за защита на потребителите се нуждае от структурна и функционална реформа, за да бъде ефективна като алтернативен способ за решаване на потребителски спорове                                    Станислава Касикова                          

КЗП се нуждае от реформа2020-07-24T08:49:35+00:00
Load More Posts
Go to Top