Блог

НачалоБлог

За гражданите

2021-11-02T08:33:48+00:00

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“ осъществява дейността си въз основа на процедурни правила, които са синхронизирани с изискванията на Раздел II. „Алтернативно решаване на потребителски спорове“ от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) - ПРАВИЛНИК за провеждане на процедура по помирение при потребителски спорове на Център за алтернативно

За гражданите2021-11-02T08:33:48+00:00

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП/радиопредаване/

2020-07-28T18:02:08+00:00

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП/радиопредаване/2020-07-28T18:02:08+00:00

Реформата в КЗП през погледа на експертите /радиопредаване/

2020-07-28T17:59:23+00:00

Реформата в КЗП през погледа на експертите /радиопредаване/2020-07-28T17:59:23+00:00

За по-ефективна КЗП-предложения за нормативни промени

2020-07-24T09:23:19+00:00

Пълният текст на документа може да прочетете тук:Препоръки за подобряване ефективността на общите и секторните помирителни комисии към комисията за защита на потребителите/КЗП/ чрез преструктуриране и засилване на гражданското участие. Предложения за нормативни промени

За по-ефективна КЗП-предложения за нормативни промени2020-07-24T09:23:19+00:00

КЗП се нуждае от реформа

2020-07-24T08:49:35+00:00

Комисията за защита на потребителите се нуждае от структурна и функционална реформа, за да бъде ефективна като алтернативен способ за решаване на потребителски спорове                                    Станислава Касикова                          

КЗП се нуждае от реформа2020-07-24T08:49:35+00:00

Форсмажорни обстоятелства и извънредното положение

2020-04-13T17:02:46+00:00

Последици върху договорните отношения при force majeure. Или какво следва по време на и след отпадането на извънредното положение.   Станислава Касикова  юрист, медиатор, консултант потребителска защита Мерките за борба с пандемията Covid 19 наложени в страната вследствие на свикването на кризисен щаб от изпълнителната власт създадоха безпрецедентни ограничения. Търговският оборот е забавен и много

Форсмажорни обстоятелства и извънредното положение2020-04-13T17:02:46+00:00

Механизъм за гражданско наблюдение на КЗП

2021-07-14T14:37:49+00:00

Екип от експерти към сдружение Център за алтернативно решаване на спорове "Консенсус" разработи  „Механизъм за наблюдение, обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса на взаимоотношенията им с помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите“. На основание констатираните недостатъци по отношение на осигуряването на прозрачност в нормативната база,  в частност на правилниците,

Механизъм за гражданско наблюдение на КЗП2021-07-14T14:37:49+00:00

Анализ на дейността на КЗП и нейните комисии

2021-07-14T14:39:16+00:00

Интересът и отговорното отношение към разглеждането на потребителски спорове не е само необходимо средство за потребителска защита, но и инструмент за подобряване състоянието на пазара. Количеството и вида на споровете са сред най - важните индикатори за измерване на удовлетвореността на потребителите и могат да послужат за изграждането на нови пазарни сценарии и перспективи. В

Анализ на дейността на КЗП и нейните комисии2021-07-14T14:39:16+00:00
Go to Top