Новини

НачалоНовини

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“

2022-12-13T20:21:42+00:00

На 24.08.2022г стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“2022-12-13T20:21:42+00:00

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

2022-10-20T15:02:32+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ                    МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ЦАРС) „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица, предложен за обсъждане чрез публични консултации,

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА2022-10-20T15:02:32+00:00

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“

2022-10-13T20:36:19+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за медиацията   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията предлага изменения свързани с по-широкото ползване на процедури по медиация, които нашата организация, в качеството си

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“2022-10-13T20:36:19+00:00

Приключване на проект

2021-07-14T15:12:24+00:00

Приключи изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“, по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се реализира с участието на експерти

Приключване на проект2021-07-14T15:12:24+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи

2020-07-28T16:08:59+00:00

На 02.07.2020 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на структури на гражданското общество, медиатори, юристи и КЗП-РД-Варна и Обща помирителна комисия-Варна. Форумът бе част от информационната кампания по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи2020-07-28T16:08:59+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес

2021-07-14T15:15:03+00:00

На  25.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, хотел „Аква“ се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на КЗП- РД-Варна и  Обща помирителна комисия- Варна, както и представители на бизнеса в гр.Варна и областта. Събитието е част от проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес2021-07-14T15:15:03+00:00

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП

2020-07-13T17:22:14+00:00

На 18.06.2020 г. от 16.00 ч в гр. София, хотел „Рослин Сентръл Парк“,”се проведе кръгла маса по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор № BG05SFOP001-2.009-0128-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП2020-07-13T17:22:14+00:00

Работна среща с бизнеса

2020-04-08T09:00:00+00:00

На 20 февруари 2020г. в гр. Варна се проведе работна среща на екипа на проект  "Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност" по договор № BG05SFOP001-2.009-0128-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, чрез Европейския социален фонд на ЕС с представители на бизнеса от гр. Варна. В срещата участваха представители на

Работна среща с бизнеса2020-04-08T09:00:00+00:00
Go to Top