Новини

НачалоНовини

Представителни сдружения на потребителите- перспективи за гражданско участие и ефективна потребителска защита

2023-06-05T19:09:17+00:00

Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИТЕ НА УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РБЪЛГАРИЯ“. Анализът обхвана правната

Представителни сдружения на потребителите- перспективи за гражданско участие и ефективна потребителска защита2023-06-05T19:09:17+00:00

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“

2023-06-05T19:07:31+00:00

Екип от експерти на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект тема „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И НАЛИЧНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА НА

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“2023-06-05T19:07:31+00:00

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“

2022-12-13T20:21:42+00:00

На 24.08.2022г стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът

ЦАРС „Консенсус“ с проект „Граждани и местна власт – за достъп до информация“2022-12-13T20:21:42+00:00

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

2022-10-20T15:02:32+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ                    МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО   СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ (ЦАРС) „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица, предложен за обсъждане чрез публични консултации,

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА2022-10-20T15:02:32+00:00

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“

2022-10-13T20:36:19+00:00

ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО СТАНОВИЩЕ НА ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“ ДО ОТНОСНО: Проект на ЗИД на Закона за медиацията   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията предлага изменения свързани с по-широкото ползване на процедури по медиация, които нашата организация, в качеството си

СТАНОВИЩЕ НА ЦАРС „КОНСЕНСУС“2022-10-13T20:36:19+00:00

Приключване на проект

2021-07-14T15:12:24+00:00

Приключи изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“, по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Проектът се реализира с участието на експерти

Приключване на проект2021-07-14T15:12:24+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи

2020-07-28T16:08:59+00:00

На 02.07.2020 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на структури на гражданското общество, медиатори, юристи и КЗП-РД-Варна и Обща помирителна комисия-Варна. Форумът бе част от информационната кампания по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи2020-07-28T16:08:59+00:00

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес

2021-07-14T15:15:03+00:00

На  25.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, хотел „Аква“ се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на КЗП- РД-Варна и  Обща помирителна комисия- Варна, както и представители на бизнеса в гр.Варна и областта. Събитието е част от проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес2021-07-14T15:15:03+00:00

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП

2020-07-13T17:22:14+00:00

На 18.06.2020 г. от 16.00 ч в гр. София, хотел „Рослин Сентръл Парк“,”се проведе кръгла маса по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП - граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор № BG05SFOP001-2.009-0128-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление“ по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП2020-07-13T17:22:14+00:00
Load More Posts
Go to Top