Комисия за защита на потребителите

Европейска платформа за разрешаване на спорове

Сайта на Омбудсмана на Република България

Публични регистри

Търговски регистър при Агенция по вписванията

Единен регистър на медиаторите в България, воден при Министерство на правосъдието

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове на Министерство на икономиката