1. Елка Кръстева- адвокат, медиатор, автор на концепцията на програмата за България, ръководител на проекта
  2. Цветана Цанкова- юрист, педагог, координатор на проекта
  3. Невяна Никова- юрисконсулт, медиатор, експерт по проекта
  4. Станислава Христова- психолог, педагог, методолог, обучител
  5. Жени Калчева- юрист, медиатор, консултант по търговско право
  6. Станислава Касикова- юрисконсулт, медиатор, експерт по банково право и защита на потребителите
  7. Анна Кръстева- адвокат, докторант по римско право на ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий“, специализация по Право на ЕС
  8. Елена Янакиева – съдия, Председател на Административен съд-Варна
  9. Тинка Косева- съдия във Върховен административен съд