sdyankov

About sdyankov

This author has not yet filled in any details.
So far sdyankov has created 2 blog entries.

27.03.2020г. – Кръгла маса със съдии, варненски ВУЗ и НПО

2020-04-24T16:44:09+00:00

  На 27.03.2020г. се проведе онлайн кръгла маса по проект Проект „Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол в административното правораздаване“, по договор  № BG05SFOP001-3.003-0055, процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. 34 участници, между които съдии от Районен съд-Варна, окръжен съд-Варна, Административен съд- Варна, представители на университети, НПО, медиатори

27.03.2020г. – Кръгла маса със съдии, варненски ВУЗ и НПО2020-04-24T16:44:09+00:00

20.02.2020г. – Кръгла маса с медиатори и представители на бизнеса

2020-04-24T16:38:20+00:00

На 20.02.2020г. в гр.Варна се проведе кръгла маса по проект Проект„Партньорство между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол вадминистративното правораздаване“, по договор № BG05SFOP001-3.003-0055,процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Във форума взеха участие 25 представители на НПО, търговци, служители отварненски администрации, медиатори. Експертите от екипа по проекта представиха разработената методика

20.02.2020г. – Кръгла маса с медиатори и представители на бизнеса2020-04-24T16:38:20+00:00