ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.consensus@gmail.com

Follow Us

Екип на сдружението

Екип на СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ "КОНСЕНСУС"

Милена Борисова - Председател на Управителния съвет

Счетоводител с над 20 годишен опит в счетоводното подсигуряване дейността на търговци и ЮЛ с нестопанска цел. Участник и ръководител в проекти на сдружението, на общини и общински структури.

Цветана Цанкова - член на УС

Юрист, с над 20 годишен опит в ръководството и координирането на проекти; обучител; педагог; управител на социална услуга с общинско финансиране "Комплекс за социални услуги "Прегръдка"

Тодор Рачински - член на УС

Адвокат, доброволец на гореща телефонна линия за жертви на насилие и дискриминация, правен консултант по проекти и инициативи на сдружението.

Сдружението работи с изявени специалисти педагози, психолози, социални работници, юристи, медийни консултанти и доброволци


Екип на ОРГАНА ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ "ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ "КОНСЕНСУС":

ЕЛКА КРЪСТЕВА -  Директор, член на Секретариата на Центъра

Адвокат, медиатор, помирител, обучител, с над 20г. стаж като ръководител на проекти в сферата на образованието, социалната работа и правната реформа, преминала международни обучения в сферата на защита правата на човека, квалификационен курс по право на ЕС, преподавател по гражданско право

СТАНИСЛАВА КАСИКОВА - член на Секретариата

Юрист, медиатор, помирител, консултант на търговци- доставчици на обществени услуги във финансовия и енергийния сектор, експерт-анализатор в проекти, свързани с правната реформа и адаптиране на законодателството към европейските стандарти.

ЖЕНИ КАЛЧЕВА - член на Секретариата

Юрист, медиатор, помирител, с над 20г. опит в мениджмънта на компании, работещи в сектора на енергетиката и недвижимите имоти, експерт-анализатор на законодателството, свързано с потребителската защита.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.