ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: "ЕКО КУИЗ"

Проект

Проект: "ЕКО КУИЗ"

Финансираща организация

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“

Срок на изпълнение

01.06.2019- 15.10.2019г.

Бюджет

7 833лв.

Цели и задачи

  • : Да се повиши степента на общата информираност на младите хора и на цялото гражданско общество по въпросите за опазването на околната среда и природното ни богатство, чрез изследователска и образователна дейност, чрез активни действия по подобряване на жизнената среда, чрез почистване и облагородяване на обществени пространства.
  • Задачи:
  •          Повишаване степента на заинтересованост на младите хора и гражданите, чрез събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда, чрез достъпни  интерактивни средства, които да предизвикат интерес у гражданите и да ги стимулира да пазят природата ни.
  •          Подобряване на природната среда чрез залесяване, почистване.
  •          Осъществяване на оценка върху състоянието на околната жизнена среда от страна на младите хора и планиране на конкретни действия за възстановяване на еко равновесието.
  •          Попълване на една празнота в общественото мислене, за глобалното значение на екологичните проблеми и тяхното разрешаване, за природното богатство на страната ни и конкретно на община Варна.

Резултати

  • Изработени бяха 5 броя табла от ПВЦ лист с интересни въпроси повишаващи информираността и интереса относно природните обекти.
  • Проведен конкурс за проект за почистване и облагородяване на обществено пространство. Обявени бяха спечелилите първите 3 места проекти. В почистването и засаждането на дръвчета и храсти участваха общо 20 младежи на възраст 15-29г.
  • Изготвена и проведена викторина с брой въпроси в областта на екологията, допринасяща за повишаване знанията и креативността на младежите. Включиха се 24 човека, включително младежи на възраст 15-29г.
  • Раздадени 30 броя награди – посадъчен материал, който всеки победител в конкурса засади на избрано от него място.

Галерия


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.