ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „КОНСЕНСУС НЕТС - мрежа за ефективност, трансформация и устойчивост“

Проект

Проект: „КОНСЕНСУС НЕТС - мрежа за ефективност, трансформация и устойчивост“

Финансираща организация

Съфинансиран от Европейската комисия по Програма за единен пазар, SMP-CONS-2022-ADR -101102241

Срок на изпълнение

01.04.2023 – 30.09.2024г

Бюджет

58 914,20 Евро, от които 10% собствено финансиране

Цели и задачи

  • Повишаване осведомеността и доверието на потребителите в алтернативното разрешаване на спорове (АРС), като едновременно с това стимулира търговците да приемат участие в помирителни процедури, за да се постигне подобряване на управлението, публичните инвестиции и изграждането на капацитет както в Център за алтернативно разрешаване на спорове „Консенсус“ , така и в други структури за АРС чрез създаване на мрежа от ключови играчи в системата за потребителска защита - потребители, търговци, регулаторни органи, неправителствени организации, профсъюзи, потребителски организации и др. Мрежата ще предложи пространство за обмен на данни, информация и добри практики, заедно с дейности за изграждане на капацитет за своите членове и за по-добро сътрудничество на национално ниво.


УЕБ САЙТ НА ПРОЕКТА:

 https://mediationcenter.bg/nets

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.