ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ В ГРАД ВАРНА“

Проект

Проект: „СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ В ГРАД ВАРНА“

Финансираща организация

Община Варна, дирекция „Превенции“

Партньори

Сдружение „Консенсус“

Срок на изпълнение

юни 2015г

Бюджет

собствен принос на сдружението

Цели и задачи

Сдружението подкрепи усилията на дирекция «Превенции» на Община Варна да привлече общественото внимание върху проблема за безопасността на децата в Интернет.

Резултати

Участие в информационната кампания, чрез изработка на две информационни страници по темата във вестник «Черно море».

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.