адрес: гр.Варна, бул.”Съборни”№ 28, ет.2, тел: 052 608 718 и 0878 608 718|cpo.minerva@gmail.com

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца "Прегръдка"

//Център за социална рехабилитация и интеграция на деца "Прегръдка"