Описание

Дървена кутия с размер 20*15
дълбочина-4,5 см
Ръчно декорирана.