Социален магазин „Подкрепи ме!“ е създаден по инициатива на сдружение „Младежки алианс-Варна“, в рамките на проект за развитие на социалното предприемачество, реализиран с подкрепата на община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, програма“Младежки иницативи“  за подкрепа на НПО през 2018г. и 2019г.

Сдружението е доставчик на социална услуга с общинско финансиране „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с говорно-езикови нарушения при мозъчна увреда“ , като с разработването и поддържането на социалния магазин сдружението има за цел да подпомогне работата на центъра и да вдъхне кураж на потребителите на социални услуги да творят и да стимулира увереност в техните способности.

През 2019г. сдружението подаде ръка за партньорство и на друг варненски доставчик на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с дисфазии на развитието и хиперкинетично разстройство на поведението “Прегръдка“, като предоставените от него произведения вече са част от предлаганите в магазина продукти.

Социалният магазин е територия, отворена и за други социални центрове, доставчици на социални услуги и творци, които желаят да подпомогнат социалното предприемачество и да подкрепят с труда си дейността на социалните центрове и хората с увреждания.