На 24.08.2022г. стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт - за достъп до информация в защита на обществения интерес“, по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.