ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.consensus@gmail.com

Follow Us

Новини

Приключи изпълнението на проект „Граждани и местна власт - за достъп до информация в защита на обществения интерес“
Виж още

Приключи изпълнението на проект „Граждани и местна власт - за достъп до информация в защита на обществения интерес“

На 24.08.2022г. стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт - за достъп до информация в защита на обществения интерес“, по договор № BG05SFOP001-2.025-0129. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Обществено слушане на тема:  „Същност и функции на потребителските организации и системата за защита на потребителите“
Виж още

Обществено слушане на тема: „Същност и функции на потребителските организации и системата за защита на потребителите“

Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ има удоволствието да ви покани на обществено слушане

Препоръки за нормативни промени за подобряване средата за гражданско участие с цел ефективна потребителска защита
Виж още

Препоръки за нормативни промени за подобряване средата за гражданско участие с цел ефективна потребителска защита

Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви ПРЕПОРЪКИ ЗА НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СРЕДАТА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ С ЦЕЛ ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА

Предложения за законодателни и нормативни промени, с цел подобряване администрирането на процеса по осигуряване на достъп до обществена информация, с фокус върху община Варна
Виж още

Предложения за законодателни и нормативни промени, с цел подобряване администрирането на процеса по осигуряване на достъп до обществена информация, с фокус върху община Варна

Изготвен е вторият доклад на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.