Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ има удоволствието да ви покани на обществено слушане на тема:

„Същност и функции на потребителските организации и системата за защита на потребителите.“

Експерти от асоциацията, които участваха в екип по изготвяне на „АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИТЕ НА УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РБЪЛГАРИЯ“ ще представят изводите от анализа.

Форумът е организиран във формат открита дискусия. Предмет на дискусията ще са възможностите за подобряване на дейността на помирителните комисии, в контекста на гражданския мониторинг върху дейността на администрацията, както и промотирането на участието на потребителските организации в тяхната работа, с оглед на популяризирането им сред обществеността.

Общeственото слушане ще се проведе онлайн, в ZOOM, на 25.08.2023г от 13.00ч. Връзка за форума:

https://us06web.zoom.us/j/84715762085?pwd=TmZwN1hURllkZnEyVUdVWElxckZNQT09

Meeting ID: 847 1576 2085

Passcode:  336545

Моля, да заявите своето участие тук.