На 20.05.2024г в гр. Варна, зала „Одесос“ на х-л „Черно море“ се проведе обучение за представители на структури на гражданското общество, ангажирани с потребителската защита. В обучението взеха участие 16 представители на синдикатите „КНСБ“ и „Подкрепа“, на Адвокатска колегия Варна, социални центрове, НПО, Варненски свободен университет и др. Гост лектор бе Игнат Арсенов, директор на Главна дирекция „Контрол на пазара“ към КЗП. Като лектори в обучението взеха участие и експертите по проекта Станислава Касикова и Жени Калчева. На участниците бе представена дейността на ЦАРС “Консенсус“, както и Мрежата „Консенсус НЕТС“, като им бе предоставена и отпечатаната по проекта брошура. Всички участници получиха сертификати за участие и покана, представляваните от тях организации да се включат в Мрежата.