ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Новини

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП
Виж още

Кръгла маса в гр. София с участието на КЗП

На 18.06.2020 г. от 16.00 ч в гр. София, хотел „Рослин Сентръл Парк“,”се проведе кръгла маса по проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП – граждански контрол за ефективност“ в изпълнение на Договор № BG05SFOP001-2.009-0128-C02.

ЦАРС Консенсус - информация за гражданите
Виж още

ЦАРС Консенсус - информация за гражданите

Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“ осъществява дейността си въз основа на процедурни правила, които са синхронизирани с изискванията на Раздел II. „Алтернативно решаване на потребителски спорове“ от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) – ПРАВИЛНИК за провеждане на процедура по помирение при потребителски спорове на Център за алтернативно решаване на спорове (ЦАРС) „Консенсус“(Правилника)

Работна среща с бизнеса
Виж още

Работна среща с бизнеса

На 20 февруари 2020г. в гр. Варна се проведе работна среща на екипа на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП – граждански контрол за ефективност“ по договор № BG05SFOP001-2.009-0128-C01.

КЗП се нуждае от реформа
Виж още

КЗП се нуждае от реформа

Комисията за защита на потребителите се нуждае от структурна и функционална реформа, за да бъде ефективна като алтернативен способ за решаване на потребителски спорове

Механизъм за гражданско наблюдение на КЗП
Виж още

Механизъм за гражданско наблюдение на КЗП

Екип от експерти към сдружение Център за алтернативно решаване на спорове "Консенсус" разработи  „Механизъм за наблюдение, обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса на взаимоотношенията им с помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите“.

Анализ на дейността на КЗП и нейните комисии
Виж още

Анализ на дейността на КЗП и нейните комисии

Интересът и отговорното отношение към разглеждането на потребителски спорове не е само необходимо средство за потребителска защита, но и инструмент за подобряване състоянието на пазара. Количеството и вида на споровете са сред най – важните индикатори за измерване на удовлетвореността на потребителите и могат да послужат за изграждането на нови пазарни сценарии и перспективи.

Стартира изпълнението на проект  „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“
Виж още

Стартира изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“

На 28.12.2019г Стартира изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“ , по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.