ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Новини

Анализ на законодателството, съдебната практика и наличните вътрешни правила на Община Варна във връзка с достъпа на гражданите до обществена информация
Виж още

Анализ на законодателството, съдебната практика и наличните вътрешни правила на Община Варна във връзка с достъпа на гражданите до обществена информация

Екип от експерти на сдружение „Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“, в рамките на проект тема „ГРАЖДАНИ И МЕСТНА ВЛАСТ- ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС“ BG05SFOP001-2.025-0129 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И НАЛИЧНИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ“.

Анализ на приложимото законодателство и практиките на участие на сдруженията на потребителите в обществения живот в Р. България
Виж още

Анализ на приложимото законодателство и практиките на участие на сдруженията на потребителите в обществения живот в Р. България

Екип от експерти на Асоциация „Човешки права -стъпка по стъпка“, в рамките на проект „ПРЕДСТАВИТЕЛНИ СДРУЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ЕФЕКТИВНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЗАЩИТА“ № BG05SFOP001- 2.025-036 финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ изготви „АНАЛИЗ НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРАКТИКИТЕ НА УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В РБЪЛГАРИЯ“

На 01.04.2023г започна изпълнението на проект „Консенсус НЕТС- мрежа за ефективност, трансформация и устойчивост“
Виж още

На 01.04.2023г започна изпълнението на проект „Консенсус НЕТС- мрежа за ефективност, трансформация и устойчивост“

На 01.04.2023г започна изпълнението на проект „Консенсус НЕТС- мрежа за ефективност, трансформация и устойчивост“, съфинансиран от Европейската комисия по Програма за единен пазар, договор № SMP-CONS-2022-ADR -101102241.

ЦАРС „Консенсус“ стартира  проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“
Виж още

ЦАРС „Консенсус“ стартира проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“

На 24.08.2022г стартира изпълнението на проект „Граждани и местна власт- за достъп до информация в защита на обществения интерес“ , по договор № BG05SFOP001-2.025-0129.

Становище по проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица
Виж още

Становище по проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Проектът на Закон за несъстоятелност на физическите лица, предложен за обсъждане чрез публични консултации, изисква основно преразглеждане. Заложените от вносителя в мотивите му цели следва да бъдат преформулирани.

Приключване на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“
Виж още

Приключване на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“

Приключи изпълнението на проект „Общи и секторни помирителни комисии на КЗП- граждански контрол за ефективност“, по договор №BG05SFOP001-2.009-0128. Проектът се финансира от ЕСФ на ЕС чрез Оперативна програма „Добро управление“, по процедура за „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП - радиопредаване
Виж още

Алтернативни способи за решаване на потребителски спорове и КЗП - радиопредаване

1.Има ли необходимост от преструктуриране на КЗП, както и на нейните комисии? 2.Къде можем да намерим членовете на тези комисии? 3. Имат ли място частните центрове за решаване на спорове в системата за потребителска защита в България? 4.Как може да се стимулира бизнеса да участва в помирителна процедура? 5. Практики в и извън ЕС в сферата на АРС- гражданско участие.

Предложение за законодателна инициатива
Виж още

Предложение за законодателна инициатива

Алтернативното решаване на спорове набира все по-голяма популярност и безспорно е част от решенията, предлагани, за да се подобри достъпа до правосъдие на гражданите в национален и световен мащаб. За част от потребителите на стоки и услуги, те вече са познат способ за уреждане на претенции и изглежда, че отношението към тях е положително.

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи
Виж още

Кръгла маса в гр. Варна с участието на НПО, медиатори и юристи

На 02.07.2020 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на структури на гражданското общество, медиатори, юристи и КЗП-РД-Варна и Обща помирителна комисия-Варна.

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес
Виж още

Кръгла маса в гр. Варна с участието на местния бизнес

На 25.06.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, хотел „Аква“ се проведе кръгла маса, на която бяха поканени представители на КЗП- РД-Варна и Обща помирителна комисия- Варна, както и представители на бизнеса в гр.Варна и областта.

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.