В периода 27-31.05.2024г в гр. София в сградата на Съюза на юристите се проведе обучение за обучители на съдебни медиатори. По покана на Висшия съдебен съвет в обучението взе участие директора на ЦАРС „Консенсус“ Елка Кръстева, която участва активно в процеса на обсъждане и разработване както на методологията на обучение на съдебни медиатори, така и на обучителната програма за 20 часово надграждащо обучение регламентирано в НАРЕДБА № 10 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА ПОДБОРА, СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕДИАТОРИТЕ В СЪДЕБНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ.

Гости- обучители бяха адвокат Мария Оливейра от Португалия, доц. д-р Римантас Симайтис от Литва, Биляна Гяурова- Вегертседер, директор на фондация „Български институт за правни инициативи“, адвокат Лилия Георгиева - заместник-председател на Националното бюро за правна помощ, съдия Александър Ангелов от СГС. Г-жа Кръстева бе сертифицирана като обучител на съдебни медиатори.

От 01.07.2024г влиза в сила задължителната съдебна медиация по определени в ГПК видове дела в сферата на вещното, семейното и облигационното право, при цена на иска до 25000лв., дела по Закона за етажната собственост и по ТЗ.