Директорът на Център за алтернативно решаване на спорове “Консенсус“ Елка Кръстева и членът на Секретариата на Центъра Станислава Касикова, в рамките на изпълнението на проект „Консенсус НЕТС“ осъществиха работно посещение в Португалия, като гостуваха на Асоциацията за защита на потребителите DECO. Организацията има 7 регионални структури, като българската делегация посети офисите в Лисабон и Порто. В периода 20-28.09.2024г. експертите се запознаха подробно със структурата и дейността на DECO. Португалската организация работи активно с гражданите, за да бъдат те по-информирани, просветени, осъзнати и овластени да защитават правата си на потребители, за създаване на по-иновативна и конкурентоспособна икономика и по-справедливо и устойчиво общество. Домакините представиха подробно структурата и дейността на Асоциацията, която има 3 основни стълба на действие: информация; обучение и образование; представителство на потребителите. Членовете на DECO могат да разчитат на безплатна информация и правна подкрепа по въпроси, свързани с потреблението, докато останалите потребители плащат символична сума (за покриване на разходи). Асоциацията предоставя финансови съвети на потребители в ситуации на специална икономическа уязвимост или свръхзадлъжнялост. След подробен анализ на структурата и дейността на DECO екипът ще използва и приложи в България адаптиран опит в областта на потребителската защита.