На 7.12.2023г се проведе първи модул от двумодулното обучение за помирители, реализирано в рамките на проект „Консенсус НЕТС“. Обучението предлага и менторска програма между двата модула, в рамките на която обучаемите решават реални казуси  на спорове между граждани и търговци и разработват симулация на помирителен процес. В обучението участваха 15 юристи, психолози, администратори, граждански активисти- потенциални бъдещи помирители към ЦАРС „Консенсус“. Обучението е в изпълнение на главната цел на проекта: повишаване собствения капацитет на центъра като орган за АРС, чрез обучение и квалификация.