На 28.08.2023г в гр. София се проведе среща на работната група по разработването на вътрешно ведомствените документи на ЦАРС “Консенсус“: Процедура за документооборота на центъра, Статут и план за развитие на Мрежата „Консенсус НЕТС“ и Процедура за набиране и обучение на помирители към ЦАРС „Консенсус“. Съставен бе план за разработване на документите и примерно съдържание. Обсъдени бяха проекто- предложенията на Биляна Гяурова- Вегертседер от фондация „Български институт за правни инициативи“ и на Игнат Арсенов, директор на Главна дирекция „Контрол на пазара“ към КЗП. В дискусиите активно участие взе и Соня Спасова, директор на Европейски потребителски център, гр. София.