На 12.10.2023г в гр. София се проведе среща на ръководителя на проект „Консенсус НЕТС“ Елка Кръстева и експерт Станислава Касикова с представители на Европейски потребителски център- Соня Спасова- директор и Анита Каменова- юрист, както и с Игнат Арсенов-директор на главна дирекция „Контрол на пазара“ от КЗП и с представители на организации, ангажирани с потребителската защита. Тема на срещата бе изграждането на Мрежа на органи и организации в България имащи отношение към защитата на потребителите и предоставящи консултации на гражданите във връзка с реализацията на потребителските им права. Обсъден бе статутът на мрежата и правилата за членство.