ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Проект: „ЕКО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ“

Проект

Проект: „ЕКО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ“

Финансираща организация

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“

Срок на изпълнение

01.07.2018- 15.10.2018г.

Бюджет

8 003лв.

Цели и задачи

Осмисляне на свободното време на младите хора от град Варна чрез стимулиране на тяхната творческа инициатива и формиране на отношение за опазване на околната среда.

- Повишаване на екологичната грамотност на младежите от град Варна;

- Създаване на умения за рециклиране на отпадъчни материали в домашна среда.

 - Увеличаване броя на младежите от град Варна, ангажирани с опазването на околната среда чрез рециклиране.

- Изграждане на обществено приемливи модели на поведение.

 - Личностно развитие и формиране на качества като: отговорност, екипност и развиване на активна гражданска позиция.

 – Естетизиране на училищната среда чрез еко акции за почистване, озеленяване, зацветяване и засаждане.

 – Мотивиране за полагане на доброволен труд на ученици, учители и родители.

 – Стимулиране на креативността чрез работата с различните техники, с които се запознаха младежите    (рисуване, декупаж, моделиране, работа с филц и др).

Резултати

1.Проведени 5 вида тематични ателиета за работа с отпадъчни материали

            В рамките на проекта бяха реализирани общо 10 работни  ателиета по два от всичките 5 предвидени вида – за работа с хартия, картон, метални опаковки/ фолио/, пластмасови изделия, и материали от природата.

При откриване на всяко занимание в ателиетата се проведе образователна лекция по темата „Замърсяващи фактори и опазване на околната среда, рециклиране  на отпадъците“, където младежите научиха за опасностите от замърсяването на околната среда, как да предотвратим замърсяването, кое спомага за вредното замърсяване и съответно методите за рециклиране.

2. Конкурс « Моето еко чудо»

Конкурсът бе за всички млади хора от Варна, ученици, младежи, студенти до 29г. възраст,  които искат да променят положително, чрез почистване или озеленяване пространство около тях, което е занемарено или замърсено.

Конкурсът има за цел да стимулира у младежите еко инициативност и предприемчивост относно обкръжаващата ги среда, да осъществи научно образование по неформален начин, при който красотата на природата да мотивира любознателност, да осмислят и изразят своята активна гражданска позиция за опазването на природата и градската среда. На всички участници бяха връчени грамоти.

3. Конкурс за почистване и естетическо озеленяване на училище.

За победители в конкурса бяха избрани училищата : СОУ “Гео Милев“, СОУ “Любен Каравелов и СОУПЧЕ „Ал.Пушкин“.

Инициативата по почистване стартира с образователна лекция по опазване на околната среда. На участниците бяха раздадени и образователни брошури. На училищата бяха връчени грамоти за участие в конкурса.

В резултат на дейността бе осмислено свободното време и повишена екологичната грамотност на общо 52 младежи на възраст 15-29 години от град Варна, както и на възрастни хора от общността.

Галерия


Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.