ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ „КОНСЕНСУС“

КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000
бул. „Съборни“ № 28 ет. 2

0878 608718
052 608 718

sdr.konsensus@gmail.com

Follow Us

Списък на помирителите към ЦАРС „КОНСЕНСУС“, начин и срок на назначаването им

  1. Станислава Касикова – юрист, медиатор

Опит като юрисконсулт в “Е.ОН България ЕАД, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, с тясна специализация в решаването на потребителски спорове в отдел „Жалби“ и „Център за обслужване на клиенти“-от 2007г. до 2019г. Експерт към Центъра, договор за срок от 5 години.

Работни езици: английски, френски

  1. Жени Калчева– юрист , медиатор

Опит като юрисконсулт в „Хепи“ЕООД, „Юрекс Консулт“АД и др. Последователно главен юрисконсулт и гл. експерт в МРРБ, ГД ПРР. Била е член на борда на директорите и представляващ на повече от 6 дружества, ликвидатор на три дружества. Натрупан опит като медиатор при разрешаване на търговски спорове, спорове между съдружници, трудови спорове, както и потребителски спорове в сферата на строителството. Експерт към Центъра, договор за срок от 5 години.

Работни езици: руски и английски

  1. Лъчезар Бажлеков – адвокат, медиатор

Работил e като следовател в ОСС гр. Варна, юрисконсулт на „Петрол“ АД, и общинската администрация в гр.Варна. От 2000 год. до днес е вписан като член на Адвокатска колегия Варна. Вписан като синдик от 2001 година. В практиката си е насочен към работа по решаване на търговски, граждански и административни спорове. Опит като ликвидатор на общински дружества, кооперации и търговски дружества. Натрупан опит като медиатор при разрешаване на търговски спорове, спорове между съдружници, трудови спорове, както и потребителски спорове в сферата на търговията с горива. Експерт към Центъра, договор за срок от 5 години.

  1. Елка Кръстева – адвокат , медиатор

Опит като гл. юрисконсулт в ТУ “Данъчна администрация“- Варна, била е член на УС на „Национална компания пристанища“. Ръководител на проекти с европейско и междунар. финансиране, Председател на УС на асоциация „Човешки правастъпка по стъпка“, повече от 20г. опит в НПО сектора, консултант, оценител на проекти. От 1998г. адвокат в АК-Варна,  Експерт към Центъра, договор за срок от 5 години.

Работни езици: английски

  1. Николета Стоянова- Йовчева– адвокат

Правен консултант на търговски дружества и граждани по потребителски спорове в адвокатско дружество „ Димитров, Петров и Ко“, гр.София. Процесуално представителство по банкови и граждански спорове. Експерт към Центъра, договор за срок от 5 години.

Работни езици: английски

  1. Анна Иванова– адвокат, медиатор

Докторант към Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и Методий“. Опит в разрешаване на спорове между търговци и потребители на услуги в сферата на строителството и търговията. Опит в арбитражни дела.  Експерт към Центъра, договор за срок от 5 години.

Работни езици: руски, английски, френски

Настоящият уеб сайт е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд и Оперативна програма "Добро управление". Сдружението носи цялата отговорност за съдържанието на уеб сайта и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или оперативна програма „Добро управление“.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.